Banca Mondială: UE își poate decupla creșterea economică de la utilizarea resurselor pe parcursul unui deceniu

La nivel global, extracția de materii prime se ridică la peste 100 de miliarde de tone anual. Această cifră impresionantă este determinată atât de nivelurile persistent ridicate ale consumului de materiale în țările cu venituri mari, cât și de nevoile în creștere rapidă din economiile emergente. Conform primului raport cuprinzător al Băncii Mondiale privind economia circulară „Squaring the Circle: Policies from Europe’s Circular Economy Transition” actualul model linear de expansiune economică (“take-make-use-waste”/“extragere-productie-utilizare-deșeuri”) devine din ce în ce mai nesustenabil, nu doar în ceea ce priveşte considerente legate de protecția mediului, dar şi din perspectiva de securitate economică şi incluziune. Cu toate acestea, raportul concluzionează că pachetele cuprinzătoare de politici publice pot reduce consumul de materiale, menținând în același timp creșterea economică și încurajând prosperitate.Țările din Uniunea Europeană (UE) sunt lideri mondiali în promovarea tranziției la economia circulară, după ce au plasat-o central la nivelul strategiei de creștere economică și s-au angajat într-un vast program de reformă a cedrului de reglementare. Raportul Băncii Mondiale examinează experiența UE în promovarea agendei economiei circulare pentru a genera modele de bună practică care pot aduce beneficii atât țărilor din interiorul UE dar și dincolo de granițele Europei. Raportul concluzionează, de asemenea, că politicile privind economia circulară ar putea reduce consumul total de materiale în Europa cu până la 11% și ar putea decupla în mod eficient creșterea economică de utilizarea resurselor de materii prime într-un deceniu.În ultimele două decenii, utilizarea totală a materialelor în UE a scăzut cu 9,4%, iar ponderea resurselor provenite din deșeurile reciclate a crescut cu aproape 50%. Cu toate acestea, deși este impresionant, progresul în tranziția către o economie circulară pare limitat atunci când este analizat în raport cu amprenta de carbon a Europei. „Modelul industrial extractiv dominant la nivel global din prezent (“take-make-use-waste”/“extragere-productie-utilizare-deșeuri”) este nesustenabil. Cererea globală actuală de resurse naturale depășește capacitatea de regenerare a planetei noastre cu un factor de 1,75;

 » Aflați mai multe informații aici.

Posted on