Certificatele de cazier judiciar vor fi eliberate şi în formă electronică. S-a stabilit oficial!

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, cu 250 de voturi ”pentru”, un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, iniţiat de deputaţii PNL George Tuţă şi Sebastian Burduja, şi susţinut şi de alţi 69 de parlamentari, care prevede că certificatele de cazier judiciar vor fi eliberate şi în formă electronică. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, astfel că proiectul merge la promulgare.Proiectul de lege prevede că, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip, prevăzută la alin.(1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică.

Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, sunt stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar.

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, sunt stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar.

”Am spus de la această tribună că nu ne vom opri la simpla eliminare a copiilor inutile şi plimbate de cetăţeni pentru alte autorităţi ale statului. Actuala configuraţie parlamentară demonstrează că are planuri de digitalizare pe care le-aş califica normale în raport cu viaţa oamenilor pentru care vreau să vă mulţumesc. Aceste chestiuni de bun simţ care trebuiau făcute acum mult timp.

 » Aflați mai multe informații aici.