MJ încheie un nou protocol cu Ministerul Educaţiei pentru cursuri în şcoli despre statul de..

Ministerul Justiţiei a încheiat un nou protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, care are drept scop promovarea educaţiei juridice la toate nivelurile de învăţământ (primar, secundar, liceal şi universitar), într-o manieră adaptată puterii de înţelegere a fiecărui participant.

Conform unui comunicat al MJ, prin noul protocol de colaborare privind educaţia juridică în şcoli sunt valorificate bunele practici din protocolul anterior, încheiat în anul 2017, elementele de noutate fiind prezentarea temelor de educaţie juridică şi în mediul universitar, precum şi includerea în obiectul protocolului nu numai a elevilor şi studenţilor, ci şi a cadrelor didactice.

Nevoia de promovare a educaţiei juridice în şcolile din România are în vederea creşterea gradului de informare a elevilor şi studenţilor cu privire la modalităţile de apărare a drepturilor lor şi respectarea obligaţiilor ce le revin şi, implicit, întărirea capacităţii acestora de a identifica situaţiile în care drepturile le sunt încălcate, precum şi identificarea mecanismelor relevante de protecţie a acestor drepturi.

“Educaţia reprezintă cel mai important vector de schimbare a unei societăţi, iar educaţia juridică a copiilor şi tinerilor este o garanţie timpurie că această schimbare este îndreptată în direcţia corectă. Prin intermediul acestui protocol şi al profesioniştilor dreptului ne propunem să contribuim la creşterea gradului de conştientizare, de cunoaştere şi de aplicare practică a dreptului, precum şi la promovarea Justiţiei şi a valorilor morale inerente oricărei societăţi democratice”, a declarat secretarul de stat Nelu Ciobanu, coordonator al proiectului din partea Ministerului Justiţiei.

Domeniile care fac obiectul educaţiei juridice în unităţile de învăţământ cuprind, fără a se limita exclusiv la acestea: Constituţia României, drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar,

 » Aflați mai multe informații aici.